مقالات ویژه

برخورد با عکاسی در فضای عمومی

انجمن عکاسان نگاه نو: ۲۰ آگوست سال ۱۸۸۴، نیویورک تایمز[۱] گزارشی منتشر کرد زیر عنوان «مرض واگیردار عکاسی»[۲]. این گزارش گسترش عکاسی در فضای عمومی را به‌شکلی هجوآمیز با ظهور بیماری مسری وبا، که آن دوران در اروپا شایع شده بود، مقایسه و از آن با عنوان «مصیبت ملّی» یاد کرده است، چرا که «هیچ […]